Використання програмного рішення MASTER: Бюджет (2018.10)


44 відео, загальна тривалість - 12 годин 12 хвилин

10 практичних завдань, трудомісткість - хх годин

Цілі курсу

 • Навчити користувача загальним принципам та механізмам обліку в програмному рішенні MASTER:Бюджет
 • Ознайомити з ключовими характеристиками програмного рішення
 • Вивчити основні схеми та процеси бухгалтерського обліку в рішенні MASTER:Бюджет
 • Налаштувати та почати вести бухгалтерській облік за допомогою MASTER:Бюджет
 • Навчити користувача порівнювати, аналізувати та контролювати результати бухгалтерського обліку 

Цільова аудиторія

 • Курс призначений для користувачів, які попередньо пройшли курс «Швидкий старт в  MASTER:Бюджет» та бажають отримати практичні навички з налаштування функціоналу, вивчення основних принципів і механізмів обліку у програмі, використання функціоналу для ведення бухгалтерського обліку.
 • Передбачається, що слухач має достатні знання щодо принципів ведення бухгалтерського обліку, а після проходження даного курсу отримає практичні навики ведення бухгалтерського обліку в програмі MASTER:Бюджет.

Попередня підготовка

 • Досвід роботи з ПК.
 • Розуміння організації бізнес-процесів бухгалтерського обліку і документообігу.
 • Наявність сертифікату про успішне закінчення курсу «Швидкий старт в MASTER:Бюджет».
 • До початку курсу, слухачам необхідно самостійно встановити окремий примірник «MASTER:Бухгалтерія. Комплексний облік для бюджетних установ» та оновити до актуальної версії. 

Після закінчення курсу слухачі будуть вміти

 • Встановлювати програму MASTER:Бюджет.
 • Виконувати налаштування програми.
 • Розуміти і знати основні ключові характеристики програмного рішення.
 • Знати основні схеми та процеси  програми MASTER:Бюджет.
 • Виконувати бухгалтерські операції в програмі MASTER:Бюджет, а саме
  • Формування кошторису, внесення змін до кошторису, здійснення контролю за дотриманням планових показників кошторису.
  • Ведення реєстру договорів, ведення специфікацій до договорів, формування юридичних зобов’язань, формування фінансових зобов’язань, вивантаження інформації на портал для надання публічної інформації.
  • Готівкові та безготівкові операції, а саме: отримання та видача коштів з каси,  розрахунки з підзвітними особами, формування платіжних доручень, імпорт банківських виписок.
  • Операції з придбання / реалізації ТМЦ та послуг, а саме: створення карточки контрагента, формування договору з контрагентом, відображення оприбуткування / реалізації ТМЦ та отримання / надання послуг, створення вхідної та вихідної податкової накладної, облік ПДВ.
  •  Операції руху ТМЦ: створення картки ТМЦ, оприбуткування, реалізація, списання ТМЦ.
  • Операції з необоротними активами: створення інвентарної картки, введення в експлуатацію ОЗ та МНАМ, нарахування амортизації,  переоцінка, списання об’єкту.
  • Проводити інвентаризацію ТМЦ, необоротних активів та розрахунків з контрагентами, документальне оформлення результатів (акти, порівняльні відомості).
  • Формувати аналітичні звіти. 
  • Виконувати закриття періоду, ручні операції, валютну переоцінку, розрахунок фінансового результату.
  • Формувати фінансову звітність.

Додаткова інформація про курс

 • Демонстрація роботи програми буде здійснюватися на прикладі бюджетної установи, розпорядника  2 рівня коштів. Установа має найманих працівників, відповідне матеріально-технічне  забезпечення.

Програма курсу 

Модуль 1. Вступна частина

(3 відео, тривалість - 35хв.)

 • Інформація про програмне рішення 
 • Ключові характеристики 
 • Базові принципи автоматизації 

Модуль 2. Початок роботи з MASTER:Бюджет

(4 відео, тривалість - 2г. 16хв.)

 • Налаштування параметрів власної установи
 • Огляд основних користувачів та прав доступу 
 • Заповнення параметрів та довідників, необхідних для початку роботи в програмі
 • Виставлення початкових залишків 
 • Практичне завдання 

Модуль 3. Планування та фінансування

(4 відео, тривалість - 2г. 21хв.)

 • Нормативно-довідкова інформація
 • Формування кошторису установи
 • Внесення змін до кошторису
 • Формування розподілу відкритих асигнувань
 • Звітність підсистеми
 • Практичне завдання 

Модуль 4. Облік безготівкових операцій

(5 відео, тривалість - 2г. 17хв.)

 • Нормативно-довідкова інформація
 • Ведення реєстру договорів, специфікацій
 • Формування юридичного зобов’язання
 • Формування фінансового зобов’язання
 • Формування платіжного доручення
 • Формування банківської виписки
 • Звітність підсистеми
 • Практичне завдання 

Модуль 5. Облік  касових  операцій

(3 відео, тривалість - 1г. 22хв.)

 • Нормативно-довідкова інформація
 • Облік касових операцій
 • Облік розрахунків з підзвітними особами
 • Звітність підсистеми
 • Практичне завдання 

Модуль 6. Облік операцій з контрагентами

(5 відео, тривалість - 1г. 02хв.)

 • Нормативно-довідкова інформація
 • Облік операцій з постачальниками
 • Облік операцій з покупцями
 • Формування Акту звірку
 • Практичне завдання 

Модуль 7. Облік  необоротних активів ( ОЗ та МНМА)

(11 відео, тривалість - 1г. 10хв.)

 • Нормативно-довідкова інформація
 • Створення інвентарної картки
 • Операції придбання, переміщення, вибуття, зміни вартості основних засобів
 • Операцій придбання, переміщення, вибуття  МНМА 
 • Практичне завдання

Модуль 8. Облік складських операцій

(3 відео, тривалість - 24хв.)

 • Нормативно-довідкова інформація
 • Облік руху товарно-матеріальних цінностей
 • Інвентаризація 
 • Практичне завдання 

Модуль 9. Податковий облік. Облік ПДВ

(2 відео, тривалість - 21хв.)

 • Нормативно-довідкова інформація
 • Основні господарські операції
  • нарахування податкових зобов’язань з ПДВ (формування податкових накладних)
  • відображення податкового кредиту з ПДВ
 • Формування податкової звітності з ПДВ (за місяць)
 • Звітність модулю «Податковий облік» 
 • Практичне завдання 

Модуль 10.Регламентні  операції 

(3 відео, тривалість - 17хв.)

 • Валютна переоцінка
 • Закриття бухгалтерських рахунків
 • Закриття звітного місяця 
 • Практичне завдання

Модуль 11. Фінансова звітність 

(1 відео, тривалість - 7хв.)

 • Фінансова звітність
 • Практичне завдання