Базові засоби конфігурування програмної платформи MASTER BASE


222 відео, загальна тривалість - 26 годин 44 хвилини

хх практичних завдань, трудомісткість - хх годин

Цілі курсу

 • Ознайомитися з основними засобами розробки
 • Отримати практичні навички по рішення типових задач
 • Підготовка до курсу наступного рівня складності і сертифікації

Цільова аудиторія

 • Фахівці, які виконують розробку / конфігурування у програмних продуктах MASTER або ті, хто бажає стати аналітиком або розробником рішень на платформі MASTER

Попередня підготовка

 • Проходження курсу «Введення в конфігурування програмних продуктів MASTER»

Після закінчення курсу слухач буде вміти

 • Налаштовувати табличне представлення даних
 • Створювати звіти
 • Додавати нові атрибути в довідники або для інших сутностей у програмі
 • Робити налаштування видимості і розташування елементів на формах
 • Створювати нові прості довідники і прив'язувати їх до полів екрану
 • Створювати / змінювати бізнес-процеси
 • Створювати робочі інструкції
 • Виконувати налаштування робочих місць для різних груп користувачів
 • Додавати нові пункти меню
 • Налаштовувати доступ до розрахунків і стандартних режимів коригування документів
 • Переносити зміни з одного комплекту програми на інший

Програма курсу

Модуль 1. Написання предикатів і простих скриптів на мові IronPython 

(4 відео, тривалість - 1г. 08хв.)

 • Основні поняття
 • Застосування
 • Написання предикатів і простих скриптів на мові IronPython 

Модуль 2. Вкладка Розробник

(3 відео, тривалість - 44хв.)

 • Які інструменти доступні
 • Консоль відлагодження
 • Як переглянути структуру таблиці

Модуль 3. Конструктор видів відображення

(23 відео, тривалість - 2г. 44хв.)

 • Принцип побудови табличного відображення даних
 • Налаштування системних видів відображення
 • Створення власних видів відображення
 • Налаштування доступу до видів відображення

Модуль 4. Конструктор звітів регулярної структури

(22 відео, тривалість - 2г. 50хв.)

 • Принцип побудови звіту
 • Створення шаблону RDL
 • Створення звіту довільної структури

Модуль 5. Конструктор звітів нерегулярної структури (Power Calculation Designer)

(23 відео, тривалість - 3г. 07хв.)

 • Застосування інструменту
 • Знайомство з конструктором Power Calculation Designer
 • Робота зі звітами

Модуль 6. Налаштування доступу до розрахунків та режимів коригування

(16 відео, тривалість - 2г. 04хв.)

 • Модель подій табличного представлення даних
 • Налаштування доступу до розрахунків
 • Налаштування доступу до режимів коригування
 • Налаштування доступу до полів форми

Модуль 7. Робочі інструкції

(17 відео, тривалість - 1г. 27хв.)

 • Створення робочої інструкції
 • Прив’язка робочої інструкції

 Модуль 8. Конструктор форм

(21 відео, тривалість - 2г. 21хв.)

 • Знайомство з конструктором і його можливості
 • Приховування непотрібних елементів управління
 • Зміна розташування елементів

Модуль 9. Додавання (створення) нових атрибутів

(10 відео, тривалість - 51хв.)

 • Введення - коли застосовувати
 • Можливі варіанти
 • Варіант: додавання поля в таблицю
 • Варіант: додавання таблиці розшифровки

Модуль 10. Знайомство з конструктором інтерфейсів

(10 відео, тривалість - 1г. 25хв.)

 • Завдання, які можна вирішувати за допомогою інструменту
 • Налаштування робочого місця для користувача / групи користувачів

Модуль 11. Конструктор параметрів

(20 відео, тривалість - 2г. 22хв.)

 • Види параметрів
 • Налаштування існуючих параметрів
 • Створення нових параметрів

Модуль 12. Створення нових довідників

(14 відео, тривалість - 1г. 34хв.)

 • Варіант 1: Простий довідник
  • Створення опису простого довідника
  • Підключення до головного меню
  • Прив'язка до елементу екранної форми
 • Варіант 2: Нова таблиця
  • Створення таблиці
  • Створення інтерфейсу
  • Підключення до головного меню

Модуль 13. Конструктор бізнес-процесів і потоків документів

(9 відео, тривалість - 1г. 32хв.)

 • Знайомство з конструктором
 • Налаштування лінійних бізнес-процесів
 • Налаштування бізнес-процесів з розгалуженнями
 • Налаштування бізнес-процесів з узгодженням
 • Налаштування політик доступу / винятків
 • Зміна бізнес-процесу протягом життєвого циклу документів

Модуль 14. Управління контентом. Вкладення

(10 відео, тривалість - 1г. 34хв.)

 • Прості вкладення
 • Вкладення, які налаштовуються
 • Налаштування місця зберігання вкладень
 • Налаштування доступу до різних видів вкладень

Модуль 15. Перенесення змін з одного екземпляру програми у інший

(20 відео, тривалість - 2г. 01хв.)

 • Точкове перенесення змін
 • Механізм Управління конфігураціями