Функціональні засоби конфігурування програмної платформи MASTER BASE


114 відео, загальна тривалість - 22 години 53 хвилини

14 практичних завдань, трудомісткість - хх годин

Цілі курсу

 • Ознайомитись з повним набором засобів для функціонального конфігурування (декларативні налаштування, без програмування)
 •  Отримати практичні навики по вирішенню типових  аналітичних задач
 •  Підготуватися до курсу наступного рівня складності і сертифікації 

Цільова аудиторія

 • Спеціалісти, які виконують конфігурування та розробку програмних продуктів MASTER або ті, хто бажає стати аналітиком або розробником власних рішень на платформі МASTER

Попередня підготовка

 • Проходження курсу Використання програмного рішення MASTER
 • Проходження курсу Введення в конфігурацію програмних продуктів MASTER
 • Проходження курсу Базові засоби конфігурування (BASE)

Після закінчення курсу слухач буде знати

 • Повний набір засобів функціонального конфігурування для вирішення типових аналітичних задач
 • Призначення і можливості кожного з функціональних конструкторів
 • Способи конфігурування типів документів 
 • Режими налаштування звітних форм, бізнес-процесів тощо

Після закінчення курсу слухач буде вміти

 • Конфігурувати нормативно-довідкову інформацію (ієрархії, створення / налаштування нових елементів кожного з довідників, налаштування рахунків обліку тощо)
 • Створювати / редагувати аналітики (джерела аналітик, правила введення, прив’язки)
 • Конфігурувати матеріальний облік (класифікатор ТМЦ, партії, перекодування одиниць виміру)
 • Конфігурувати типи процесів (нумерацію, розширення реквізитного складу, додаткові ознаки, екранні форми, способи формування бухгалтерських записів) та зв’язки (прив’язки) між документами
 • Налаштовувати бухгалтерські записи (проводки) (робота з конструктором ТГО) 
 • Працювати з бізнес-процесами (стадійністю) бухгалтерських документів
 • Налаштовувати права доступу як до документів вцілому, так і до окремих стадій бізнес-процесу
 • Створювати прості друковані форми документів та підключати їх до документів
 • Налаштовувати документи для податкового обліку
 • Конфігурувати банківські документи та програми для інтеграції з системами «Клієнт-Банк»
 • Конфігурувати параметри обліку необоротних активів та способи розрахунку амортизації (з використанням IronPython)
 • Працювати з ОСВ (додавати види відображення, додаткові джерела аналітики) 
 • Створювати та налаштовувати форми фінансової і податкової звітності у конструкторі Power Calculation Designer (PCD) 

Сертифікація

 • Сертифікація Professional analyst. Functional Tools. BASE level

Подальші рекомендації

 • Для аналітиків 
  • Сертифікація. Analyst. Common Tools. BASE level
 • Для розробників
  • Прохождення курсу Базові засоби конфігурування (ADVANCED)
  • Сертифікація. Developer. Common Tools. ADVANCED level
  • Прохождення курсу Функціональні засоби конфігурування програмної платформи MASTER BASE (ADVANCED)
  • Сертифікація. Professional Developer. Functional Tools. ADVANCED level
  • Прохождення курсу Основи програмування на C#
  • Прохождення курсу Створення запитів на мові SQL 

Програма курсу

Модуль 1. Конфігурування нормативно-довідкової інформації

(33 відео, тривалість - 2г. 32хв.)

 • Загальні принципи конфігурування нормативно-довідкової інформації
 • Конфігурування довідника «Контрагенти»
  • Довідник організацій 
  • Налаштування ієрархічного відображення контрагентів 
  • Банківські реквізити контрагентів 
 • Конфігурування довідника «Договори» 
  • Типи договорів 
  • Картотека договорів
 • Конфігурування довідника «План рахунків» 
  • Налаштування плану рахунків
  • Ведення обліку в декількох планах рахунків
  • Параметри рахунків за періодами
  • Додаткові рахунки до рахунків обліку
  • Додаткові можливості конфігурування
 • Практичне завдання 

Модуль 2. Налаштування аналітичного обліку 

(7 відео, тривалість - 1г. 25хв.)

 • Розширення аналітичного обліку по рахунку 
 • Джерела аналітик 
 • Види аналітик 
 • Відповідність плану рахунків та аналітики
 • Менеджер аналітик
 • Практичне завдання 

Модуль 3. Конфігурування складського (матеріального) обліку

(9 відео, тривалість - 2г. 42хв.)

 • Налаштування плану рахунків в частині складського обліку
 • Конфігурування довідника «Класифікатор ресурсів»
  • Конфігурування груп ресурсів
  • Налаштування бухгалтерських параметрів у класифікаторі ресурсів
  • Налаштування параметрів
 • Налаштування довідника «Одиниці виміру»
  • Довідник одиниць виміру 
  • Перекодування одиниць виміру 
 • Створення / зміна простих довідників 
  • Партії 
  • Підрозділи та складо-місця
 • Конфігурування варіантів обліку ТМЦ
 • Практичне завдання 

Модуль 4. Конфігурування документів (типів процесів) 

(19 відео, тривалість - 5г. 22хв.)

 • Основні аспекти ведення документообігу. Частина 1
 • Основні реквізити 
 • Налаштування заголовку документу 
 • Конфігурування рядків документу
 • Налаштування цін
 • Конфігурування кількостей в документах
 • Налаштування сумових значень
 • Нумерація документів
 • Конфігурування шаблонів розміщення, видів відображення
 • Бухгалтерські реквізити
 • Налаштування рознесення документів у картотеку ТМЦ
 • Налаштування багатовалютності документів
 • Фінансові реквізити
 • Інші додаткові реквізити типу процесу
 • Основні аспекти ведення документообігу. Частина 2
 • Практичне завдання

Модуль 5. Налаштування прив’язок (зв’язків) між документами

(6 відео, тривалість - 2г. 02хв.)

 • Механізми прив'язок. Призначення
 • Типи прив'язок. Основні можливості
 • Конфігурування прив'язок
 • Виконання прив'язки документів
 • Фінансове виконання документів-підстав
 • Практичне завдання 

Модуль 6. Конфігурування типових господарських операцій

(8 відео, тривалість - 2г. 40хв.)

 • Структура шаблону типової господарської операції (ТГО)
 • Джерела даних для ТГО (DMZ, DMZO)
 • Налаштування статей розрахунку
 • Типи побудови бухгалтерських записів (проводок)
  • реквізити налаштування статей розрахунку
  • додаткові умови
  • передналаштовані алгоритми і спеціальні алгоритми розрахунку в ТГО
 • Додаткові можливості конструктора
 • Налаштування доступу до ТГО
 • Практичне завдання 

Модуль 7. Бізнес-процеси бухгалтерських документів

(3 відео, тривалість - 1г. 00хв.)

 • Налаштування стадійності бізнес-процесу 
  • опис об’єкту стадійності
  • опис стадій
 • Конфігурування політик доступу до документів на різних стадіях
 • Практичне завдання

Модуль 8. Налаштування доступу до типів процесу

(4 відео, тривалість - 51хв.)

 • Налаштування доступу до типів процесів для груп або конкретних користувачів
 • Профілі реєстру документів
 • Конфігурування виклику реєстру документів з головного меню
 • Розмежування доступу по підрозділах та інших розрізах
 • Практичне завдання 

Модуль 9. Друковані форми документів

(2 відео, тривалість - 17хв.)

 • Створення простих друкованих форм документів 
 • Підключення друкованих форм до типів процесів
 • Практичне завдання  

Модуль 10. Конфігурування документів податкового обліку

(4 відео, тривалість - 1г. 38хв.)

 • Налаштування параметрів в частині податкового обліку
 • Конфігурування основних налаштувань податкових документів
  • Податкові накладні
  • Реєстри виданих / отриманих податкових накладних 
  • Конфігурування експорту податкових накладних
 • Практичне завдання 

Модуль 11. Конфігурування роботи з банківськими документами

(7 відео, тривалість - 1г. 42хв.)

 • Налаштування параметрів для роботи з банківськими документами
 • Документи «Платіжні доручення»
  • Конфігурування основних налаштувань типів процесів
  • Автоматичне формування платіжних доручень
 • Документи «Виписки банку»
  • Конфігурування налаштувань типів процесів
  • Основні режими роботи з виписками банку
 • Робота з системами «Клієнт-Банк»
  • Конфігурування власної програми обміну даними з системами «Клієнт-Банк»
  • Підключення програми «Клієнт-Банк» до MASTER
 • Практичне завдання 

Модуль 12. Конфігурування обліку необоротних активів

(4 відео, тривалість - 2г. 05хв.)

 • Робота з картотекою ОЗ 
 • Налаштування розрахунку амортизації (конструктор виразів Python) 
 • Конфігурування документів руху основних засобів 
 • Налаштування обліку необоротних активів:
 • Практичне завдання 

 Модуль 13. Конфігурування оборотно-сальдової відомості

(3 відео, тривалість - 1г. 04хв.)

 • Види ОСВ
 • Налаштування профілів для ОСВ
 • Реквізити ОЗ
 • Практичне завдання 

 Модуль 14. Конфігурування звітності у конструкторі Power Calculation Designer (PCD)

(4 відео, тривалість - 2г. 10хв.)

 • Розробка шаблону звітної форми
 • Розробка показників
 • Конфігурування XML-звітності
 • Особливості конфігурування звітності
 • Практичне завдання