Використання програмного рішення MASTER:Медицина


185 відео, загальна тривалість – 14 годин 38 хвилин

Цілі курсу

 • Налаштування та ведення бухгалтерського обліку за допомогою конфігурації MASTER:Медицина програмного рішення MASTER:Бухгалтерія
 • Набуття цілісного і правильного розуміння про повний функціонал типової конфігурації MASTER:Медицина і особливостей використання програми для виконання усіх бухгалтерських операцій

Цільова аудиторія

 • Бухгалтери медичних КНП

Початковий рівень підготовки слухача

 • Володіння ПК
 • Принципи ведення бухгалтерського обліку за Господарським кодексом

Після проходження курсу слухачі будуть знати

 • Функціональні можливості конфігурації MASTER:Медицина
 • Принципи та послідовність роботи з функціоналом MASTER:Медицина 
 • Особливості ведення бухгалтерського та податкового обліку  КНП Медичних установ в MASTER: Бухгалтерія (конфігурація MASTER:Медицина)

Після проходження курсу слухачі будуть вміти

 • Виконувати бухгалтерські операції, передбачені специфікою діяльності в програмі MASTER:Бухгалтерія (конфігурація MASTER:Медицина)
 • Вести облік руху грошових коштів, ТМЦ, ОЗ та НМА, облік продажів та покупок
 • Вести податковий облік
 • Вести облік заробітної плати медичних працівників та кадрову роботу
 • Вести облік лікарських засобів
 • Вести облік продуктів харчування для харчоблоків медичних закладів
 • Вести облік автотранспорту медичних установ

Додаткова інформація про курс

 • Демонстрація роботи програми буде здійснюватися в Web клієнті на прикладі медичного закладу, в складі якого є їдальня та станція швидкої допомоги. В закладі працюють медичні працівники різних категорій

Попередня підготовка

 • Розуміння специфіки діяльності комунальних неприбуткових підприємств, які у зв’язку з реформуванням медичних закладів перейшли на ведення бухгалтерського обліку за господарським кодексом

 

Програма курсу

Модуль 0. Підготовка до початку роботи

(5 відео, тривалість - 26хв.)

 • Знайомство зі змістом курсу «Використання програмного рішення MASTER:Медицина»
 • Огляд учбового порталу та функціоналу "Питання та відповіді"
 • Де взяти шаблони Excel файлів для завантаження залишків
 • Особливості заповнення шаблонів завантаження

Модуль 1. Початок роботи

(10 відео, тривалість - 46хв.)

 • Знайомство з модулями програми MASTER:Медицина
 • Створення об'єкту обліку
 • Налаштування параметрів обліку
 • Створення підрозділів КНП та їх ієрархії
 • Аналітика рахунків. Додавання аналітики
 • Завантаження даних
 • Видача завдання для самостійної роботи та тестування

Модуль 2. Банківські операції

(14 відео, тривалість - 39хв.)

 • Налаштування в модулі Банк
 • Внесення власних розрахункових рахунків КНП
 • Внесення початкових залишків на власних р/рах.
 • Налаштування роботи з клієнт-банком
 • Імпортування виписок банку
 • Формування платіжного доручення та його обробка
 • Оборотно-сальдова відомість по  31 рахунку

Модуль 3. Касові операції. Авансові звіти

(10 відео, тривалість - 23хв.)

 • Налаштування параметрів каси
 • Видатковий та прибутковий касові ордери
 • Заявка на видачу грошових коштів під звіт
 • Авансовий звіт
 • Звіти
  • оборотно-сальдові відомості по касових операціях
  • касова книга
 • Видача завдання для самостійної роботи та тестування

Модуль 4. Покупки

(11 відео, тривалість - 37хв.)

 • Довідники модулю: Контрагенти, Договори, Класифікатор ресурсів
 • Додавання контрагента та договора
 • Додавання в Класифікатор ресурсів
 • Рахунок постачальника ТМЦ
 • Рахунок постачальника  послуг
 • Сплата рахунків
 • Акт отриманих послуг»
 • Надходження ТМЦ
 • Акт звірянь взаєморозрахунків
 • Видача завдання для самостійної роботи та тестування

Модуль 5. Продажі та Облік ПДВ

(12 відео, тривалість - 48хв.)

 • Рахунок покупцеві ГП та ТМЦ
 • Рахунок замовнику на послугі надані
 • Акт наданих послуг
 • Відвантаження ГП та ТМЦ
 • Групове перепроведення
 • Формування виданих податкових накладних
 • Імпорт отриманих податкових накладних
 • Корегуюча податкова накладна
 • Складання декларації з ПДВ
 • Розрахунки з покупцями (ОСВ)
 • Видача завдання для самостійної роботи та тестування

Модуль 6. ОЗ, ТМЦ та НМА

(14 відео, тривалість - 1г. 11хв.) 

 • Знайомство з модулем ОЗ та НМА
 • Принципи та механізми обліку ОЗ та НМА
 • Завантаження шаблону Excel залишків ОЗ та НМА
 • Оприбуткування ОЗ та введення їх в експлуатацію
 • Внутрішнє переміщення ОЗ
 • Модернізація ОЗ
 • Нарахування зносу та звіт з нарахування зносу
 • Склад комісії – Підписи  до типових звітних форм
 • Списання ОЗ
 • Інвентаризація ОЗ. Документальне оформлення
 • Налаштування для НМА
 • Введення в експлуатацію  МНМА
 • Списання НМА
 • Відомість руху основних засобів
 • Відомість залишків та руху ОЗ та НМА
 • Видача завдання для самостійної роботи та тестування

Модуль 7. Облік ЛЗ

(14 відео, тривалість - 50хв.)

 • Налаштування параметрів обліку ЛЗ та аналітики рахунків
 • Імпорт реєстру ЛЗ
 • Додавання ЛЗ в Класифікатор ресурсів
 • Оприбуткування ЛЗ 
 • Переміщення ЛЗ 
 • Списання ЛЗ 
 • ОСВ по ТМЦ по 2012 рахунку (лікарські засоби)
 • Налаштування норм страхового запасу ЛЗ та перевірка страхового запасу
 • Звіт про термін дії ЛЗ 
 • Видача завдання для самостійної роботи та тестування

Модуль 8. Громадське харчування

(10 відео, тривалість - 56хв.)

 • Функціонал та розділи модуля «Громадське харчування»
 • Довідник «Класифікатор ресурсів та рецептури»
 • Заповнення аналітики картки ресурсу
 • Документи модуля «Громадське харчування»
  • Прихід ТМЦ
  • План-меню
  • Випуск продукції
 • Звіти модуля «Громадське харчування»
 • Видача завдання для самостійної роботи та тестування

Модуль 9. Транспорт

(5 відео, тривалість - 30хв.)

 • Функціонал та розділи модуля «Транспорт»
 • Облік транспортних засобів
 • Видача ПММ
 • Подорожні листи
 • Звіти модуля «Транспорт»
 • Оборотно-сальдова відомість по 203 рахунку
 • Видача завдання для самостійної роботи та тестування

Модуль 10. Кадри

(38 відео, тривалість - 2г. 51хв.)

 • Алгоритм роботи з модулем Кадри
 • Всі довідники модуля Кадри
 • Довідники які потрібно налаштувати першими 
 • Штатний розпис. Зміни до штатного розпису
 • Особові картки – єдине робоче вікно кадровика
 • Розділ Кадри та розділ Відпуски/Лікарняні
 • Розділ Накази 
 • Видача завдання для самостійної роботи та тестування

Модуль 11. Зарплата

(25 відео, тривалість - 2г. 18хв.)

 • Алгоритм роботи з модулем Зарплата
 • Довідники – налаштування модулю Зарплата
 • Фонди робочого часу
 • Табель обліку робочого часу
 • Разові та умовно-постійні нарахування та утримування
 • Тарифікаційний список працівників
 • Розрахунок відпускних, лыкарняних та документыв по середньому
 • Карткові рахунки
 • Розрахунок авансу або зарплати
 • Проведення по зарплаті
 • Формування платіжних відомостей
 • Розрахунок зарплати по працівникам ЦПХ
 • Формування ОСВ по 661 рахунку
 • Видача завдання для самостійної роботи та тестування

Модуль 12. Звіти по зарплаті

(4 відео, тривалість - 17хв.)

 • Налаштування перед складанням звітності
 • Налаштування перед складанням звітності Розрахунок звіту 1-ДФ
 • Розрахунок звіту 1-ДФ Розрахунок звіту по ЄСВ
 • Розрахунок звіту по ЄСВ Закриття звітного місяця по зарплаті
 • Закриття звітного місяця по зарплаті Видача завдання для самостійної роботи та тестування

Модуль 13. Звітність

(9 відео, тривалість - 35хв.)

 • Баланс
 • Податок на прибуток
 • Податок на землю
 • Видача завдання для самостійної роботи та тестування

Модуль 14.  Фінансова звітність

(1 відео, тривалість - 18хв.)

 • Фінансовий план
 • Видача завдання для самостійної роботи та тестування