Експрес-курс для викладачів ВНЗ з роботи у MASTER:Бухгалтерія та використання Навчального посібника


9 відео, загальна тривалість – 3 години 36 хвилин

Цілі курсу

 • Набуття загального та правильного розуміння про функціонал типової конфігурації MASTER:Бухгалтерія (Бізнес) і особливостей використання програми для виконання основних бухгалтерських операцій

Цільова аудиторія

 • Викладачі ВНЗ з дисциплін «Автоматизація обліку» та «Облік та аудит»

Початковий рівень підготовки слухача

 • Володіння ПК
 • Принципи ведення бухгалтерського обліку за Господарським кодексом

Після проходження курсу слухачі будуть знати

 • Функціональні можливості конфігурації MASTER:Бухгалтерія (Бізнес)
 • Принципи та послідовність роботи з функціоналом MASTER:Бухгалтерія (Бізнес)
 • Особливості використання Навчального посібника для ВНЗ з  ведення бухобліку в MASTER:Бухгалтерія

Після проходження курсу слухачі будуть вміти

 • Виконувати основні бухгалтерські операції, передбачені специфікою діяльності в програмі MASTER:Бухгалтерія (Бізнес)
  • Вести облік руху грошових коштів, ТМЦ, ОЗ та НМА, облік продажів та покупок
  • Вести податковий облік
  • Повно та ефективно використовувати Навчальний посібник для ВНЗ з  ведення бухобліку в MASTER:Бухгалтерія

Додаткова інформація про курс

 • Демонстрація роботи програми буде здійснюватися в Web RMD клієнті на прикладі підприємства, яке має власне виробництво
 • Попередня підготовка
 • Встановлення слухачем MASTER:Бухгалтерія на власному комп’ютері

 

Програма

Модуль 1. Початок роботи в MASTER:Бухгалтерія

(1 відео, тривалість - 25хв.)

 • Загальна інформація про програмне рішення MASTER:Бухгалтерія (Бізнес) 
 • Порядок початку роботи в MASTER:Бухгалтерія (Бізнес)
 • Додавання контрагента. Створення об’єкта обліку
 • Налаштування параметрів обліку
 • Створення підрозділів підприємства
 • Створення ієрархії підрозділів підприємства
 • Налаштування власного р/рахунку
 • Завантаження інформації про працівників з Шаблону
 • Контрольні та опорні пункти

Модуль 2. Розрахунки з контрагентами – Банк та Покупки

(1 відео, тривалість - 32хв.)

 • Банківська виписка
 • Довідник Класифікатор ресурсів Додавання ТМЦ та послуг
 • Формування рахунків постачальника ТМЦ та постачальника послуг
 • Формування банківської виписки на підставі рахунку
 • Формування Надходження ТМЦ на підставі рахунку
 • Формування Акту отриманих послуг на підставі рахунку
 • Контрольні та опорні пункти

Модуль 3. Кадровий облік та нарахування зарплати

(1 відео, тривалість - 21хв.)

 • Особливості доопрацювання особових карток
 • Алгоритм нарахування заробітної плати
 • Можливі помилки в діях студентів
 • Контрольні та опорні пункти

Модуль 4. Складські операції

(1 відео, тривалість - 40хв.)

 • Особливості складських документів
 • Довідник інвентарних номерів, внесення нового інвентарного номеру
 • Контрольні та опорні пункти

Модуль 5. Виробництво

(1 відео, тривалість - 22хв.)

 • Порядок обліку операцій з виробництва
 • Особливості документів виробництва
 • Контрольні та опорні пункти

Модуль 6. Продажі

(1 відео, тривалість - 5хв.)

 • Формування рахунку покупцеві послуг та ТМЦ
 • Формування документів продажів на підставі рахунку
 • Контрольні та опорні пункти

Модуль 7. Облік ПДВ

(1 відео, тривалість - 20хв.)

 • Порядок дій в операціях з Обліку ПДВ
 • Особливості Обліку ПДВ.
 • Контрольні та опорні пункти

Модуль 8. Регламентні операції 

(1 відео, тривалість - 42хв.)

 • Порядок дій при закритті звітного періоду
 • Тестування Закриття звітного періоду
 • Контрольні та опорні пункти

Модуль 9. Фінансова звітність

(1 відео, тривалість - 9хв.)

 • Складання балансу
 • Контрольні та опорні пункти