MASTER:Бізнес. Базовий


143 відео, загальна тривалість - 11 годин 23 хвилини

37 практичних завдань, трудомісткість - 25 годин 00 хвилин

Цілі курсу

 • Налаштування та ведення бухгалтерського обліку за допомогою програмного рішення MASTER:Бухгалтерія (Бізнес) 
 • Набуття цілісного і правильного розуміння про основний функціонал типової конфігурації MASTER:Бухгалтерія (Бізнес) і особливостей використання програми для виконання бухгалтерських операцій

Цільова аудиторія

 • Бухгалтери працюючі з використанням комерційного плану рахунків

Початковий рівень підготовки слухача

 • Володіння ПК
 • Принципи ведення бухгалтерського обліку за Господарським кодексом

Після проходження курсу слухачі будуть знати

 • Функціональні можливості конфігурації MASTER:Бухгалтерія (Бізнес)
 • Принципи та послідовність роботи з функціоналом MASTER:Бухгалтерія (Бізнес)
 • Особливості ведення бухгалтерського та податкового обліку  підприємств в MASTER:Бухгалтерія (Бізнес) 

Після проходження курсу слухачі будуть вміти

 • Виконувати бухгалтерські операції, передбачені специфікою діяльності в програмі MASTER:Бухгалтерія (Бізнес)
 • Вести облік руху грошових коштів, ТМЦ, ОЗ та НМА, облік продажів та покупок
 • Вести операції з виробництва
 • Вести податковий облік

Додаткова інформація про курс

 • Демонстрація роботи програми буде здійснюватися в Web RMD клієнті на прикладі підприємства, яке має власне виробництво

Попередня підготовка

 • Розуміння специфіки діяльності підприємств, працюючих на комерційному плані рахунків

 

Програма курсу

Модуль 0. Вступна частина

(11 відео, тривалість - 1г. 12хв.) 

 • Знайомство зі змістом курсу «Використання MASTER:Бухгалтерія (Бізнес)»
 • Вхід на учбовий портал 
 • Функціонал питання та відповіді
 • Загальна інформація про програмне рішення MASTER:Бухгалтерія (Бізнес) 
 • Інформація про шаблон завантаження працівників

Модуль 1. Початок роботи

(8 відео, тривалість - 41хв.)

 • Створення об’єкта обліку
 • Налаштування параметрів обліку
 • Створення підрозділів підприємства
 • Створення ієрархії підрозділів підприємства
 • Інформація про шаблон завантаження працівників
 • Завантаження інформації про працівників з шаблону 
 • Доналаштування параметрів обліку та підрозділів підприємства 
 • Видача завдання для самостійної роботи та питання самоконтролю

Модуль 2. Довідники

(7 відео, тривалість - 32хв.)

 • Довідник Контрагенти. Додавання контрагента
 • Довідник Договори Додавання договору
 • Довідник Класифікатор ресурсів
 • Додавання ТМЦ, ОЗ та НМА
 • План рахунків 
 • Аналітики плану рахунків
 • Видача завдання для самостійної роботи та питання самоконтролю

Модуль 3. Кадри та Зарплата (скорочено)

(6 відео, тривалість - 20хв.)

 • Єдине вікно кадровика 
 • Особливості доопрацювання особових карток 
 • Алгоритм нарахування заробітної плати 
 • Довідники модулів Кадри та Зарплата 
 • Формування фонду робочого часу та табель 
 • Розрахунок зарплати 
 • Видача завдання для самостійної роботи та питання самоконтролю 

Модуль 4. Банківські та касові операції

(17 відео, тривалість - 1г. 22хв.) 

 • Налаштування, довідкова інформація модуля Банк та принципи роботи
 • Внесення власного рахунку та налаштування відповідності плану рахунків
 • Внесення початкового залишку по власному рахунку
 • Налаштування роботи з коннектором Клієнт Банку
 • Імпортування виписок
 • Налаштування роботи з коннектором Приват
 • Завантаження виписки
 • Рознесення виписок
 • Платіжні доручення. Друк платіжного доручення
 • Звіти модулю Банк
 • Налаштування, довідкова інформація модуля Каса та принципи роботи
 • Прибутковий та видатковий касові ордери. Друк ордерів
 • Заявка на видачу грошових коштів під звіт
 • Видатковий касовий ордер на підставі заявки
 • Авансовий звіт
 • Видача завдання для самостійної роботи та питання самоконтролю

Модуль 5. Покупки

(13 відео, тривалість - 52хв.)

 • Довідкова інформація модуля Покупки та принципи роботи
 • Рахунок постачальника ТМЦ 
 • Рахунок за послуги отримані
 • Сплата рахунків
 • Акт отриманих послуг
 • Надходження ТМЦ
 • Повернення ТМЦ постачальнику
 • Прийом ТМЦ на комісію від комітента 
 • Повернення ТМЦ з комісії
 • Звіт комісіонера
 • Звіти модулю Покупки
 • Видача завдання для самостійної роботи та питання самоконтролю

Модуль 6. Продажі

(10 відео, тривалість - 41хв.)

 • Довідкова інформація модуля Продажі та принципи роботи
 • Рахунок покупцеві ГП і ТМЦ. Друк рахунку
 • Рахунок замовнику на послуги надані
 • Акт наданих послуг. Друк акту
 • Відвантаження ГП та ТМЦ. Друк документу
 • Повернення ТМЦ від покупця
 • Передача ТМЦ на комісію комісіонеру
 • Прийом ТМЦ з комісії
 • Звіт комісіонера у комітента
 • Звіти модулю Покупки
 • Видача завдання для самостійної роботи та питання самоконтролю

 Модуль 7. Складські операції

(19 відео, тривалість - 1г. 43хв.)

 • Термінологія, загальні принципи та механізми обліку ТМЦ
 • Придбання ТМЦ у постачальника з ТЗВ
 • Документи модуля Склад
  • Вимога-накладна
  • Внутрішнє переміщення
  • Передача ТМЦ на відповідальне зберігання та повернення
  • Прийом ТМЦ на відповідальне зберігання та повернення
 • Друк документів модуля Склад
 • Документи інвентаризації
  • Підписи до типових звітних форм
  • Інвентаризаційний опис ТМЦ
  • Відхилення інвентаризації
  • Списання ТМЦ та списання ТМЦ в негосподарській діяльності
  • Оприбуткування ТМЦ
  • Акт пересорту
 • Звітність модуля Склад
 • Видача завдання для самостійної роботи та питання самоконтролю

 Модуль 8. Облік ОЗ

(18 відео, тривалість - 1г. 37хв.) 

 • Знайомство з модулем ОЗ та НМА
 • Принципи та механізми обліку ОЗ та НМА
 • Картотека інвентарних карток. Створення інвентарного номеру
 • Оприбуткування ОЗ та введення їх в експлуатацію. Друк акту
 • Внутрішнє переміщення ОЗ
 • Вибуття ОЗ
 • Капремонт та модернізація ОЗ
 • Амортизація ОЗ
 • Інвентаризація ОЗ
 • Облік НМА та МШП 
 • Звіти модуля ОЗ та НМА
 • Видача завдання для самостійної роботи та тестування

 Модуль 9. Виробництво

(17 відео, тривалість - 1г. 10хв.)

 • Налаштування, довідкова інформація модуля Виробництво та принципи роботи
 • Документи виробництва
  • Нормативна калькуляція продукції, послуг
  • Вимога-накладна
  • Змінний звіт виробництва
  • Акт незавершеного виробництва
  • Передача НЗВ по рахунку
  • Закриття загальновиробничих витрат
  • Довідка про обсяг наданих послуг простого ДВ
  • Довідка про здачу продукції на склад ГП
  • Довідка про реалізацію продукції
 • Документи обліку операцій переробки ТМЦ
 • Звітність модуля Виробництво
 • Видача завдання для самостійної роботи та питання самоконтролю

Модуль 10. Облік ПДВ 

(9 відео, тривалість - 30хв.)

 • Налаштування, довідкова інформація та принципи податкового обліку
 • Формування одиночної виданої ПН
 • Формування розрахунку коригування
 • Групове перепроведення – підготовка до групового формування ПН
 • Групове формування податкових накладних
 • Імпорт вхідних податкових накладних
 • Формування вхідної (отриманої) податкової накладної
 • Обробка податкових накладних. Реєстри виданих та отриманих податкових накладних
 • Складання декларації 
 • Видача завдання для самостійної роботи та тестування

Модуль 11. Регламентні операції та Звітність 

(8 відео, тривалість - 43хв.)

 • Порядок дій перед складанням звітності 
 • Перевірка звітного періоду 
 • Нарахування амортизації 
 • Визначення фінансового результату 
 • Тестування Закриття звітного періоду 
 • Закриття звітного періоду 
 • Фінансова звітність. Баланс. 
 • Видача завдання для самостійної роботи та питання самоконтролю