MASTER:Бізнес Швидкий старт 2020


78 відео, загальна тривалість – 6 годин 18 хвилин

36 практичних завдань, трудомісткість - 14 годин

Цілі курсу

 • Набуття загального та правильного розуміння про функціонал типової конфігурації MASTER:Бухгалтерія (Бізнес) і особливостей використання програми для виконання основних бухгалтерських операцій

Цільова аудиторія

 • Бухгалтери та інші зацікавлені особи
 • Початковий рівень підготовки слухача
  • Володіння ПК
  • Загальні принципи ведення бухгалтерського обліку за Господарським кодексом

Після проходження курсу слухачі будуть знати

 • Функціональні можливості конфігурації MASTER:Бухгалтерія (Бізнес)
 • Принципи та послідовність роботи з функціоналом MASTER:Бухгалтерія (Бізнес)

Після проходження курсу слухачі будуть вміти

 • Виконувати основні бухгалтерські операції, передбачені специфікою діяльності в програмі MASTER:Бухгалтерія (Бізнес)
  • Вести облік руху грошових коштів, ТМЦ, ОЗ та НМА, облік продажів та покупок
  • Вести податковий облік

Додаткова інформація про курс

 • Демонстрація роботи програми буде здійснюватися в Web RMD клієнті на прикладі підприємства, яке має власне виробництво

Попередня підготовка

 • Встановлення слухачем MASTER:Бухгалтерія на власному комп’ютері

 

Програма курсу

Модуль 1. Початок роботи в MASTER:Бухгалтерія

(12 відео, тривалість - 1г. 21хв.)

 • Загальна інформація про програмне рішення MASTER:Бухгалтерія (Бізнес) 
 • Порядок початку роботи в MASTER:Бухгалтерія (Бізнес)
 • Додавання контрагента. Створення об’єкта обліку
 • Налаштування параметрів обліку
 • Створення підрозділів підприємства
 • Створення ієрархії підрозділів підприємства
 • Завантаження інформації про працівників з Шаблону
 • Видача завдання для самостійної роботи

Модуль 2. Банк

(8 відео, тривалість - 44хв.)

 • Налаштування власного розрахункового рахунку
 • Внесення початкового залишку по р/рахунку
 • Робота з клієнт-банком
 • Банківська виписка. Рознесення.
 • Видача завдання для самостійної роботи

Модуль 3. Покупки

(12 відео, тривалість - 58хв.)

 • Довідник Класифікатор ресурсів Додавання ТМЦ та послуг
 • Формування рахунків постачальника ТМЦ та постачальника послуг
 • Формування банківської виписки на підставі рахунку
 • Формування Надходження ТМЦ на підставі рахунку
 • Формування Акту отриманих послуг на підставі рахунку
 • Повернення ТМЦ постачальнику 
 • Видача завдання для самостійної роботи

Модуль 4. Продажі

(6 відео, тривалість - 30хв.)

 • Формування рахунку покупцеві послуг та ТМЦ
 • Формування документів продажів на підставі рахунку
 • Звіти модулю Покупки
 • Видача завдання для самостійної роботи

Модуль 5. Облік ПДВ

(8 відео, тривалість - 22хв.)

 • Порядок дій в операціях з Обліку ПДВ
 • Особливості Обліку ПДВ.
 • Складання декларації
 • Видача завдання для самостійної роботи

Модуль 6. Склад

(10 відео, тривалість - 45хв.)

 • Особливості складських документів
 • Документи з переміщення ТМЦ
 • Облік операцій вілповідального зберігання
 • Підписи до типових звітних форм
 • Інвентаризація
 • Видача завдання для самостійної роботи

Модуль 7. Облік ОЗ та НМА

(11 відео, тривалість - 58хв.)

 • Довідник інвентарних номерів, внесення нового інвентарного номеру
 • Оприбуткування та введення ОЗ в експлуатацію
 • Нарахування зносу (амортизація ОЗ)
 • Облік НМА та МШП
 • Видача завдання для самостійної роботи

Модуль 8. Кадровий облік та нарахування зарплати

(6 відео, тривалість - 20хв.)

 • Особливості доопрацювання особових карток
 • Алгоритм нарахування заробітної плати
 • Довідники модулів Кадри та Зарплата
 • Нарахування зарплати
 • Видача завдання для самостійної роботи

Модуль 9. Регламентні операції та Фінансова звітність

(5 відео, тривалість - 20хв.)

 • Порядок дій при закритті звітного періоду
 • Визначення фінансового результату
 • Тестування Закриття звітного періоду
 • Складання балансу
 • Видача завдання для самостійної роботи