Швидкий старт в MASTER:Бюджет (2018.09)


51 відео, загальна тривалість - 3 години 48 хвилин

3 практичних завдання, трудомісткість - 3 години 30 хвилин

Цілі курсу

 • Налаштування та ведення бухгалтерського обліку за допомогою конфігурації MASTER:Бюджет програмного рішення MASTER:Бухгалтерія.
 • Набуття цілісного і правильного розуміння про функціонал типової конфігурації MASTER:Бюджет і особливостей використання програми для виконання основних бухгалтерських операцій.
 • Отримання навиків роботи з програмою, необхідних для проведення якісних презентацій програмного продукту MASTER:Бюджет потенційним клієнтам.

Цільова аудиторія

 • Курс призначений для партнерів MASTER, які займаються продажем програмних рішень MASTER:Бухгалтерія. Комплексний облік для бюджетних установ.

Попередня підготовка

 • Досвід роботи з ПК.
 • Розуміння організації бізнес-процесів бухгалтерського обліку і документообігу на підприємстві.
 • До початку курсу, слухачам необхідно самостійно встановити програму «MASTER:Бухгалтерія. Комплексний облік для бюджетних установ». Інструкція зі встановлення програми надсилається всім зареєстрованим слухачам курсу, окремим листом. 

Після проходження курсу слухачі будуть вміти

 • Працювати з інтерфейсом програми MASTER:Бухгалтерія
 • Здійснювати початкові налаштування програми MASTER:Бухгалтерія, що необхідні для старту роботи в програмі
 • Вносити інформацію про початкові дані (залишки) рахунків бухгалтерського обліку
 • Використовувати наявний функціонал програми MASTER:Бухгалтерія для відображення в бухгалтерському обліку типових господарських операцій
  • Ведення кошторису, змін до нього та розподілу відкритих асигнувань
  • Ведення безготівкових розрахунків через ДКСУ
  • Ведення касових операцій та розрахунків з підзвітними особами
  • Ведення операцій з обліку ТМЦ
  • Ведення операцій з обліку необоротних активів
  • Ведення операцій з обліку наданих та отриманих послуг
  • Порядок здійснення регламентних операцій
  • Формування меморіальних ордерів, карток аналітичного обліку, журналу-головна
  • Формування фінансової та бюджетної звітності

Сертифікація

 • Передбачено проведення сертифікації працівників Партнера з метою оцінювання рівня засвоєного матеріалу.
 • Після успішної здачі сертифікації, слухач отримує сертифікат, що підтверджує проходження навчального курсу «Швидкий старт в MASTER» по конфігурації MASTER:Бюджет.
 • Після успішної здачі сертифікації хоча б одним працівником, Партнеру видається сертифікат про присвоєння партнерського статусу Sales Partners, що надає право на розповсюдження програмних рішень конфігурації MASTER:Бюджет. 

Додаткова інформація про курс

 • Демонстрація роботи програми буде здійснюватися на прикладі установи «Навчально-виховний комплекс №2 м.Дрогобич», основним видом діяльності якої є надання загальної середньої освіти.
 • Компанія має найманих працівників, відповідне матеріально-технічне забезпечення та не є платником ПДВ. 

Програма курсу 

Модуль 1. Вступна частина

(1 відео, тривалість - 3хв.)

 • Організаційні питання
 • Профіль компанії, на прикладі якої демонструватиметься курс

Модуль 2. Старт роботи в системі

(3 відео, тривалість - 33хв.)

 • Огляд інтерфейсу програми та основних інтерфейсних функцій системи
 • Налаштування параметрів обліку та реквізитів власної організації
 • Довідник «Об'єкти функціонування»
 • Практичне завдання

Модуль 3. Загальносистемні довідники 

(6 відео, тривалість - 1г. 10хв.)

 • Довідник контрагентів
 • Картотека договорів
 • Класифікатор ресурсів
 • Картотека НА
 • Довідник підрозділів
 • План рахунків. Довідник аналітики
 • Практичне завдання

Модуль 4. Формування кошторису, зміни до нього, розподілів асигнувань

(4 відео, тривалість - 33хв.)

 • Внесення розпорядників та одержувачів коштів
 • Внесення початкового кошторису
 • Реєстрація змін до кошторису
 • Формування розподілів відкритих асигнувань
 • Практичне завдання

Модуль 5. Кадри

(5 відео, тривалість - 19хв.)

 • Прийом працівників на роботу
 • Формування особової картки
 • Заповнення інформації про пільги та інвалідність працівника
 • Переведення працівників
 • Звільнення працівників
 • Практичне завдання

Модуль 6. Введення початкових залишків

(4 відео, тривалість - 15хв.)

 • Введення залишків по основних засобах
 • Введення залишків по ТМЦ
 • Введення залишків по розрахунках з контрагентами
 • Введення залишків по рахункам
 • Практичне завдання

Модуль 7. Касові операції та розрахунки з підзвітними особами

(5 відео, тривалість - 14хв.)

 • Налаштування параметрів каси
 • Створення касових документів – «Прибутковий касовий ордер» та «Видатковий касовий ордер» 
 • Формування касової книги
 • Створення документу «Наказ на відрядження»
 • Створення документу «Авансовий звіт»
 • Практичне завдання

Модуль 8. Облік ТМЦ

(4 відео, тривалість - 11хв.)

 • Надходження ТМЦ 
 • Операції з переміщення ТМЦ
 • Вибуття ТМЦ
 • Інвентаризація ТМЦ
 • Практичне завдання

Модуль 9. Облік необоротних активів

(5 відео, тривалість - 15хв.)

 • Надходження ОЗ та МНМА
 • Внутрішнє переміщення основних засобів
 • Нарахування зносу
 • Списання основних засобів
 • Інвентаризація основних засобів. Документальне оформлення інвентаризації
 • Практичне завдання

Модуль 10. Облік наданих та отриманих послуг

(3 відео, тривалість - 8хв.)

 • Послуги надані
 • Послуги отримані
 • Формування акту звірки з покупцями та постачальниками
 • Практичне завдання 

Модуль 11. Операції по роботі з ДКСУ

(4 відео, тривалість - 22хв.)

 • Створення юридичного зобов’язання
 • Створення фінансового зобов’язання
 • Створення платіжного доручення
 • Створення банківської виписки
 • Практичне завдання

Модуль 12. Меморіальні ордери, картки аналітичного обліку, журнал-головна

(3 відео, тривалість-7хв.)

 • Налаштування та формування меморіальних ордерів
 • Формування карток аналітичного обліку
 • Формування журналу-головної
 •  Практичне завдання

Модуль 13. Регламентні операції. Закриття періоду 

(2 відео, тривалість - 5хв.)

 • Ручні операції
 • Закриття кварталу та року
 • Практичне завдання

Модуль 14. Формування фінансової та бюджетної звітності

(2 відео, тривалість - 6хв.)

 • Огляд стандартних системних звітів 
 • Формування фінансової звітності
 • Формування бюджетної звітності
 • Практичне завдання