Швидкий старт в MASTER:Бізнес (2018.09)


79 відео, загальна тривалість - 7 годин 29 хвилин

16 практичних завдань, трудомісткість - 11 годин 10 хвилин

Цілі курсу

 • Налаштування та ведення бухгалтерського обліку за допомогою конфігурації MASTER:Бізнес програмного рішення MASTER:Бухгалтерія.
 • Набуття цілісного і правильного розуміння про функціонал типової конфігурації MASTER:Бізнес і особливостей використання програми для виконання основних бухгалтерських операцій.
 • Отримання навиків роботи з програмою, необхідних для проведення якісних презентацій програмного продукту MASTER:Бізнес потенційним клієнтам.

Цільова аудиторія

 • Курс призначений для партнерів MASTER, які займаються продажем програмних рішень MASTER:Бухгалтерія. Облік для малого та середнього бізнесу.

Попередня підготовка

 • Досвід роботи з ПК.
 • Розуміння організації бізнес-процесів бухгалтерського обліку і документообігу на підприємстві.
 • До початку курсу, слухачам необхідно самостійно встановити програму «MASTER:Бухгалтерія. Облік для малого та середнього бізнесу». Інструкція зі встановлення програми надсилається всім зареєстрованим слухачам курсу, окремим листом. 

Після проходження курсу слухачі будуть вміти

 • Працювати з інтерфейсом програми MASTER:Бухгалтерія
 • Здійснювати початкові налаштування програми MASTER:Бухгалтерія, що необхідні для старту роботи в програмі
 • Вносити інформацію про початкові дані (залишки) рахунків бухгалтерського обліку
 • Використовувати наявний функціонал програми MASTER:Бухгалтерія для відображення в бухгалтерському обліку типових господарських операцій
  • Ведення безготівкових (банківських) операцій
  • Ведення касових операцій та розрахунків з підзвітними особами
  • Ведення розрахункових операцій з контрагентами (покупцями та постачальниками)
  • Ведення операцій з обліку ТМЦ, МНМА та МШП
  • Ведення операцій з обліку основних засобів
  • Нарахування та виплата заробітної плати працівникам
  • Податковий облік ПДВ, у тому числі – за правилом «першої події»
  • Облік виробництва
  • Порядок здійснення регламентних операцій
  • Закриття звітного періоду та визначення фінансового результату
  • Формування фінансової звітності

Сертифікація

 • Передбачено проведення сертифікації працівників Партнера з метою оцінювання рівня засвоєного матеріалу.
 • Після успішної здачі сертифікації слухач отримує сертифікат, що підтверджує проходження навчального курсу “Швидкий старт в MASTER” по конфігурації MASTER:Бізнес.
 • Після успішної здачі сертифікації хоча б одним працівником, Партнер отримує сертифікат про присвоєння партнерського статусу Sales Partners, що надає право на розповсюдження програмних рішень конфігурації MASTER:Бізнес.

Додаткова інформація про курс

 • Демонстрація роботи програми буде здійснюватися на прикладі компанії ТОВ «Добро», основним видом діяльності якої є виробництво хлібобулочних виробів.
 • Компанія має найманих працівників, відповідне матеріально-технічне забезпечення та є платником податків на загальних підставах.

Програма курсу

Модуль 1. Вступна частина

(1 відео, тривалість - 1хв.)

 • Організаційні питання
 • Профіль компанії, на прикладі якої демонструватиметься курс

Модуль 2. Старт роботи в системі

(5 відео, тривалість - 49хв.)

 • Огляд інтерфейсу програми та основних інтерфейсних функцій системи
 • Налаштування параметрів обліку та реквізитів власної організації
 • Довідник «Об'єкти функціонування»
 • Практичне завдання

Модуль 3. Загальносистемні довідники

(5 відео, тривалість - 31хв.) 

 • Довідник контрагентів
 • Картотека договорів
 • Класифікатор ресурсів
 • Довідник підрозділів
 • План рахунків. Довідник аналітики
 • Практичне завдання

Модуль 4. Кадри

(4 відео, тривалість - 26хв.)

 • Прийом працівників на роботу
 • Формування особової картки
 • Заповнення інформації про пільги та інвалідність працівника
 • Переведення працівників
 • Звільнення працівників
 • Практичне завдання

Модуль 5. Введення початкових залишків

(4 відео, тривалість - 31хв.)

 • Введення залишків по основних засобах
 • Введення залишків по ТМЦ
 • Введення залишків по розрахунках з контрагентами
 • Введення залишків по рахунках
 • Практичне завдання

Модуль 6. Банківські операції 

(3 відео, тривалість - 23хв.)

 • Створення платіжного доручення ручним способом
 • Створення платіжного доручення на підставі рахунку постачальника
 • Проведення платіжного доручення по банку при відсутності системи Клієнт-банк
 • Вивантаження платіжного доручення в систему Клієнт-банк
 • Імпорт банківської виписки з системи Клієнт-банк
 • Бухгалтерська обробка банківської виписки
 • Практичне завдання

Модуль 7. Касові операції та розрахунки з підзвітними особами

(5 відео, тривалість - 24хв.)

 • Налаштування параметрів каси
 • Створення касових документів – «Прибутковий касовий ордер» та «Видатковий касовий ордер» 
 • Формування касової книги
 • Створення документу «Наказ на відрядження»
 • Виплата коштів підзвітним особам. Створення та обробка документу «Відомість перерахування коштів підзвітним особам»
 • Створення документу «Авансовий звіт»
 • Стандартні аналітичні звіти по касових операціях 
 • Практичне завдання

Модуль 8. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

(9 відео, тривалість - 31хв.)

 • Створення документу-підстави «Рахунок постачальника»
 •  Перерахування коштів постачальнику
 •  Надходження товарів і послуг від постачальника
 •  Вхідна податкова накладна. Імпорт вхідних податкових накладних
 •  Повернення ТМЦ постачальнику
 •  Стандартні аналітичні звіти по розрахункових операціях з постачальниками і підрядниками
 • Практичне завдання

Модуль 9. Облік ТМЦ

(7 відео, тривалість - 35хв.)

 • Надходження (придбання) ТМЦ від постачальника
 • Операції з переміщення ТМЦ
 • Передача ТМЦ у виробництво
 • Списання ТМЦ
 • Інвентаризація ТМЦ. Документальне оформлення інвентаризації
 • Стандартні аналітичні звіти по обліку ТМЦ
 • Практичне завдання

Модуль 10. Облік основних засобів

(6 відео, тривалість - 22хв.)

 • Оприбуткування основних засобів та введення їх в експлуатацію
 • Оприбуткування основних засобів з одночасним введенням в експлуатацію
 • Внутрішнє переміщення основних засобів
 • Нарахування зносу
 • Списання основних засобів
 • Інвентаризація основних засобів. Документальне оформлення інвентаризації
 • Стандартні аналітичні звіти по руху основних засобів
 • Практичне завдання

Модуль 11. Облік МНМА та МШП

(6 відео, тривалість - 27хв.)

 • Операції з оприбуткування та введення в експлуатацію МНМА (по номенклатурі)
 • Списання МНМА (по номенклатурі)
 • Введення в експлуатацію МНМА (по інвентарних номерах)
 • Оприбуткування МШП
 • Введення в експлуатацію МШП
 • Списання МШП
 • Стандартні аналітичні звіти по обліку МНМА та МШП
 • Практичне завдання

Модуль 12. Облік розрахунків з покупцями та замовниками

(4 відео, тривалість - 21хв.)

 • Поняття документу-підстави. Створення документу «Рахунок на оплату покупцям»
 • Формування податкових накладних за правилом «першої події»
 • Повернення коштів покупцю
 • Стандартні аналітичні звіти по розрахункових операціях з покупцями та замовниками
 • Практичне завдання

Модуль 13. Розрахунок та виплата зарплати

(4 відео, тривалість - 35хв.)

 • Календар. Довідник коефіцієнтів.
 • Розрахунок та виплата авансу
 • Розрахунок та виплата зарплати
 • Закриття місяця по заробітній платі
 • Практичне завдання

Модуль 14. Облік ПДВ

(4 відео, тривалість - 19хв.)

 • Довідник одиниць виміру
 • Реєстр виданих податкових накладних
 • Реєстр отриманих податкових накладних
 • Звітність по ПДВ
 • Практичне завдання

Модуль 15. Виробництво. Розрахунок фактичної собівартості

(5 відео, тривалість - 22хв.)

 • Закриття загальновиробничих витрат
 • Інвентаризація незавершеного виробництва
 • Нормативна калькуляція продукції
 • Бухгалтерська довідка здавання готової продукції за фактичною собівартістю
 • Бухгалтерська довідка реалізації готової продукції за фактичною собівартістю
 • Практичне завдання

Модуль 16. Регламентні операції. Закриття періоду 

(5 відео, тривалість - 32хв.)

 • Операції валютної переоцінки
 • Накопичення та списання витрат майбутніх періодів
 • Ручні операції
 • Визначення фінансового результату
 • Закриття звітного місяця
 • Практичне завдання

Модуль 17. Формування головної книги та фінансової звітності

(2 відео, тривалість - 20хв.)

 • Огляд стандартних системних звітів та аналітичних форм 
 • Формування головної книги
 • Формування фінансової звітності
 • Практичне завдання